Aangesloten bij:

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volt Elektro Groep

Energieweg 17M

4143HK Leerdam

info@volt.nl

NEN 3140 Inspectie

 

Mede doordat
elektriciteit niet
zichtbaar is,
worden de risico's
vaak onderschat.
Echter, de gevolgen
van een elektrisch
ongeval zijn meestal
zeer ernstig.
 
 
Omdat Parkstad
Inspecties uitsluitend
inspecteert en
geen installatiewerk
doet, kunt u rekenen
op een objectieve
en onafhankelijke controle en
dito advies

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. Zo hebt u de verplichting de elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen in uw bedrijf periodiek te laten inspecteren. Parkstad Inspecties kan u hierbij van dienst zijn.

 

De norm NEN 3140 bevat de Nederlandse eisen met betrekking tot elektrische veiligheid. Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht deze normen te implementeren. In de praktijk betekent dit dat u uw elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen regelmatig moet laten inspecteren. De frequentie wordt bepaald aan de hand van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).

 

Parkstad Inspecties is gespecialiseerd in deze inspecties en beschikt over ruime expertise in dit specifieke vakgebied. Wij zijn dan ook gecertificeerd volgens de Criteria voor Toezicht. Bovendien staan wij bekend om onze zeer efficiŽnte aanpak, die ons in staat stelt de inspectie snel en grondig uit te voeren. Zo heeft u een maximaal resultaat bij een minimale inbreuk op uw bedrijfsprocessen.


De veiligheidsinspectie omvat zowel gedetailleerde visuele controles als nauwkeurige elektrische metingen. De resultaten worden gepresenteerd in een overzichtelijk, gestandaardiseerd rapport met alle gegevens, eventuele geconstateerde gebreken en aanbevelingen. Met dit document kunt u ook uw NEN 3140-inspanningen aantonen in de communicatie met de Arbeidsinspectie en uw verzekeraar.

 

Naast de NEN 3140 inspecties kunnen we u ook van dienst zijn met het uitvoeren van NEN 3134 inspecties in medische ruimten, opleveringsinspecties conform NEN1010 en inspecties in de ATEX omgeving.

 

Desgewenst kunnen we gelijktijdig met de inspectie ook de bedrijfszekerheid van uw installatie, apparatuur en arbeidsmiddelen onderzoeken met behulp van onder andere analyse van de lichtnetkwaliteit en thermografisch onderzoek. Andere aanvullende diensten zijn het controleren en bijwerken van de tekeningen en energieverbruiksmetingen.

 

 

De schema's van de installatie moeten juist en bijgewerkt zijn. Vaak is dit niet het geval. Parkstad Inspecties kan deze taak voor u uitvoeren.

Een stroomstoring, het kan overal gebeuren, maar wat doe je als je een storing hebt? Klik hier en kom precies te weten wat te doen.

 

 

Zonder hoofdpijn een boek lezen, buiten verlichting dimmen, tuinverlichting of verlichting van uw parkeerplaats? Wij bieden een oplossing.
 
Voor het besparen van geld kunt u natuurlijk ook zelf werkzaamheden uitvoeren. Wij adviseren u graag over de beste manier van installeren.
 
De Volt Elektro Groep is lid van het bestuur van UNETO-VNI. Meer weten hierover? Klik dan hier en wij brengen u graag op de hoogte.

Laat elektrotechnische  werkzaamheden over aan een erkend installateur.

Laat uw installatie regelmatig controleren door een inspecteur van Parkstad Inspecties.
 
Alle gegevens van uw beller met één druk op de knop op uw beeldscherm zichtbaar en gratis bellen binnen uw netwerk. Meer informatie..
 
Heeft u vragen over elektrotechniek, neem dan contact met ons op.
webdesign