Aangesloten bij:

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volt Elektro Groep

Energieweg 17M

4143HK Leerdam

info@volt.nl

Implementatie

 

 

De Arbowet verplicht u als werkgever om de veiligheid van uw werknemers te waarborgen. Op het gebied van elektrische installaties en arbeidsmiddelen verwijst de wet naar de norm NEN 3140. Om daaraan te voldoen, moet u niet alleen zorgen voor veilige omstandigheden en ge´nspecteerd materieel, maar ook voor de juiste bedrijfsvoering. Dat maakt de implementatie van NEN 3140 een complexe aangelegenheid. Parkstad Inspecties Leerdam kan u daarbij van dienst zijn.

De volledige naam van de Nederlandse norm voor elektrische veiligheid is 'NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties'. Uit de titel blijkt al dat de norm niet alleen het laten uitvoeren van periodieke inspecties omvat maar dat hij ook invloed heeft op uw organisatie en bedrijfsprocessen. Zo moeten installatie- en werkverantwoordelijken worden aangewezen en opgeleid. Andere medewerkers dienen geregeld instructie te krijgen over het veilig gebruiken van en- werken aan elektrische installaties. De betreffende werkmethoden en bedrijfsvoorschriften moeten worden vastgelegd en ook is het noodzakelijk dat van de elektrische installatie actuele, bijgewerkte tekeningen beschikbaar zijn.

 

Parkstad Inspecties Leerdam is gespecialiseerd in het verlenen van adviezen en ondersteuning bij het vastleggen en implementeren van al deze eisen. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat u zeer effectief en vaak ook kostenneutraal uw bedrijfsvoering in lijn met de NEN 3140 kunt brengen. Niet alleen voldoet u daarmee aan de wettelijke voorschriften wat de werkomstandigheden betreft, door de inbedding in de organisatie ontstaat ook een beter veiligheidsbewustzijn bij uw personeel en dat is in ieders belang. Mocht zich desondanks een elektrisch ongeval voordoen dan kunt u de Arbeidsinspectie aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om dit te voorkomen.

 

Desgewenst kan Parkstad Inspecties Leerdam uw NEN 3140-implementatie opvolging geven met het uitvoeren van de vereiste periodieke inspecties van elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen. Daarbij zijn aantrekkelijke combinaties met aanvullende diensten mogelijk, zoals de bewaking en verbetering van de bedrijfszekerheid met behulp van analyse van de lichtnetkwaliteit en thermografisch onderzoek, het controleren en bijwerken van de tekeningen en het uitvoeren van energieverbruiksmetingen.  

 

Het invoeren van NEN

3140 heeft ook

gevolgen voor uw

bedrijfsvoering.

 

Met hulp van Parkstad

Inspecties kunt u de

voor het uitvoeren van

inspecties benodigde

certificatie verkrijgen

Een stroomstoring, het kan overal gebeuren, maar wat doe je als je een storing hebt? Klik hier en kom precies te weten wat te doen.

 

 

Zonder hoofdpijn een boek lezen, buiten verlichting dimmen, tuinverlichting of verlichting van uw parkeerplaats? Wij bieden een oplossing.
 
Voor het besparen van geld kunt u natuurlijk ook zelf werkzaamheden uitvoeren. Wij adviseren u graag over de beste manier van installeren.
 
De Volt Elektro Groep is lid van het bestuur van UNETO-VNI. Meer weten hierover? Klik dan hier en wij brengen u graag op de hoogte.

Laat elektrotechnische  werkzaamheden over aan een erkend installateur.

Laat uw installatie regelmatig controleren door een inspecteur van Parkstad Inspecties.
 
Alle gegevens van uw beller met één druk op de knop op uw beeldscherm zichtbaar en gratis bellen binnen uw netwerk. Meer informatie..
 
Heeft u vragen over elektrotechniek, neem dan contact met ons op.
webdesign